Slunečná 1279/27, 664 91 Ivančice
+420 775 399 824
info@cementum.cz

Ochrana osobních údajů – GDPR na webu cementum.eu

Beton s příběhem

Ochrana osobních údajů cementum.eu

 1. Správce osobních údajů Společnost Cementum, s.r.o., se sídlem Slunečná 1279/27, 664 91 Ivančice, IČ 09916920, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 121620 (dále jen „správce“), zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • Jméno, příjmení
  • E-mailovou adresu
  • Telefonní číslo
  • Adresu/sídlo
 2. Účely zpracování osobních údajů Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy nebo na základě oprávněného zájmu správce. Zpracování osobních údajů pro tyto účely umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
 3. Doba uchovávání osobních údajů Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 4. Zpracovatelé osobních údajů Správce osobních údajů může předat osobní údaje následujícím zpracovatelům:
  • Esmedia, s.r.o., sídlem Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
  • Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Microsoft Clarity, provozované společností Microsoft Corporation, sídlem One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU, pokud nebude zajištěna odpovídající úroveň ochrany.
 5. Cookies Správce užívá na webové stránce cementum.cz soubory cookies. Tyto soubory jsou používány za účelem:
  • Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.
  • Základní funkčnosti webových stránek.
  Soubory cookies mohou být zpracovány následujícími zpracovateli:
  • Google Analytics
  • Microsoft Clarity
  Pro správu souborů cookie a podobných technologií (sledovací pixely, webové majáky atd.) a souvisejících souhlasů používáme nástroj pro udělování souhlasu „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, jak „Real Cookie Banner“ funguje, najdete na adrese https://devowl.io/rcb/data-processing/.Právní základ pro zpracování osobních údajů v této souvislosti tvoří čl. 6 (1) písm. c GDPR a čl. 6 (1) písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je správa používaných souborů cookie a podobných technologií a souvisejících souhlasů.

Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@cementum.cz.